สมาชิกใหม่ ลงทะเบียนรับฟรี99บาท

ผู้ร่วมธุรกิจ

A. บัญชีของคุณ

I. การลงทะเบียน

 1. ผู้สมัครทุกท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ขึ้นไป เพื่อเดิมพันหรือลงทะเบียนที่ ROYAL ELEPHANT CASINO ในขณะเดียวกัน ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ลูกค้าแสดงหลักฐานยืนยันถึงอายุ รวมถึงสิทธิในการหยุดการใช้งานบัญชีของลูกค้าก่อนที่จะมีการแสดงหลักฐาน ROYAL ELEPHANT CASINO จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะและรับผิดชอบในเรื่องการพนัน
 2. ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในขณะที่ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชื่อผู้ถือบัตรต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ลงทะเบียน มิเช่นนั้นบัญชีจะถูกระงับการใช้งาน เมื่อบัญชีถูกระงับลูกค้าต้องติดต่อเราเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดก่อนที่บัญชีจะถูกระงับยังคงมีผลเป็นปกติ
 3. ROYAL ELEPHANT CASINO อาจจะยืนยันที่อยู่ของลูกค้าโดยการส่งจดหมายซึ่งเนื้อหาในจดหมายนั้นอาจรวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลง โบรชัวร์ และ บัตรเดิมพันทางโทรศัพท์ โดยที่เนื้อหาของการติดต่อทั้งหมดจะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังและซองจดหมายไม่แสดงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับ ROYAL ELEPHANT CASINO เมื่อส่งจดหมายยืนยันแล้ว ข้อเสนอทั้งหมดและคำขอถอนเงินจะต้องรอจนกว่าจะได้รับการยืนยันที่อยู่ที่ถูกต้อง
 4. "การยอมรับเงื่อนไข และ/หรือ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับว่าเราจะมีสิทธิ์ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ทางเราอาจต้องการหลักฐานเพิ่มเติมในการหาเอกลักษณ์ เครดิต หรืออื่นๆ เพื่อตรวจสอบ คุณจะถือว่าเห็นด้วยที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือ จำกัดบัญชีของคุณด้วยวิธีการใดๆ ที่เราพิจารณาว่าเหมาะสมจนกว่าการยืนยันที่เกี่ยวข้องจะผ่านการยืนยัน"
 5. "ส่วนใดส่วนหนึ่งในขั้นตอนการลงทะเบียนเราอาจให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ปรึกษาทางด้านเครดิต ที่ได้รับอนุญาต เพื่อยืนยันข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรชำระเงินของคุณ คุณจะถือว่ายอมรับและเห็นด้วยว่าเราจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการลงทะเบียนของคุณ"
 6. ลูกค้าแต่ละท่านจะสามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากเราพบว่าลูกค้าเปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี เรามีสิทธิ์ที่จะดูบัญชีเหล่านี้ที่เป็นบัญชีร่วม
 7. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการอัพเดตล่าสุดแก่ทางเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัญชีของคุณสามารถแก้ไขได้ในเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ

II. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี

 1. ลูกค้าสามารถเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านขณะลงทะเบียนกับ ROYAL ELEPHANT CASINO ลูกค้าจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ เนื่องด้วยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการเดิมพันทั้งหมดและกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำหรือเกิดจากบัญชีของคุณ
 2. หากบัญชีของคุณมียอดเงินเพียงพอ และมีการระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้อง (ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม) การเดิมพันที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นปกติ
 3. เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่ายูสเซอร์เนมและรหัสผ่านของคุณถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม คุณควรทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็นโดยทันทีผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราหากคุณลืมข้อมูลใดๆ
 4. สำหรับการเดิมพันที่ดำเนินการทางโทรศัพท์ ตราบเท่าที่ชื่อและหมายเลขบัญชีหรือชื่อและยูสเซอร์เนมของคุณระบุถูกต้อง (ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม) คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมทั้งหมด หากคุณให้บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้งานในบัญชีของคุณ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ทำโดยบุคคลนี้ หากคุณสูญเสียข้อมูลบัญชีของคุณหรือคิดว่ามีบุคคลอื่นมีข้อมูลบัญชีของคุณ กรุณาติดต่อเราทันที
 5. หมายเหตุ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ กรุณาอย่าส่งให้เราทางอีเมลที่ไม่ได้เข้ารหัส
 6. โปรดทราบ: เมื่อระบบระบุว่ามี IP เดียวกัน ชื่อเดียวกัน หรือบัญชีธนาคารเดียวกัน จะถือว่าเป็นสมาชิกท่านเดียวกัน
 7. เมื่อคุณล็อคอินเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์แล้ว คุณสามารถเช็คยอดคงเหลือปัจจุบันและประวัติการทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา

III. ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองป้องกันข้อมูล (รวมถึง UK's Data Protection Act of 1998)

IV. การยุติและปิดบัญชี

 1. หากต้องการปิดบัญชีของคุณกรุณาติดต่อเรา หากยอดคงเหลือติดลบในบัญชีของคุณ จะต้องมีการชำระเงินทันทีที่ ROYAL ELEPHANT CASINO ใหม่ และบัญชีของคุณจะถูกปิดหลังจากที่มีการจ่ายเงินค้างชำระอย่างครบถ้วน
 2. ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ภายใต้สมมุติฐานที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของข้อมูลดังกล่าว ROYAL ELEPHANT CASINO ใหม่มีสิทธิ์ปิดหรือยุติบัญชีของคุณได้หาก:
  • (a.) คุณล้มละลาย;
  • (b.) ROYAL ELEPHANT CASINO สงสัยว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ หรือคุณใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม;
  • (c.) ROYAL ELEPHANT CASINO คิดว่ามีความไม่เป็นธรรม/การหลอกลวงโดยเจตนา/ใช้ประโยชน์จาก ROYAL ELEPHANT CASINO เมื่อคุณใช้งาน:
  • (d.) ROYAL ELEPHANT CASINO ได้รับการร้องขอจากตำรวจหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือตามอำนาจศาล;
  • (e.) ROYAL ELEPHANT CASINO ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในข้อ (a) ถึง (c);
  • (f.) บัญชีของคุณถือเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และยอดเงินในบัญชีเท่ากับ 0 หรือไม่มี (ตามข้อ B.5.1 ด้านล่าง)
 3. หาก ROYAL ELEPHANT CASINO ปิดหรือยุติบัญชีของคุณเนื่องจากสาเหตุใดๆ ตามที่กล่าวมาใน (a) ถึง (e), คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องหรือการร้องขอใดๆ และค่าเสียหาย ความสูญเสีย หนี้สิน ความเสียหายค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกว่า "claims") โดย ROYAL ELEPHANT CASINO ใหม่ และ ROYAL ELEPHANT CASINO จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการเรียกร้องดังกล่าว ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (a) ถึง (e), โดย ROYAL ELEPHANT CASINO ใหม่มีสิทธิ์ระงับและ/หรือรักษาจำนวนเงิน ที่ควรจะจ่ายให้คุณ (รวมถึงเงินรางวัลหรือโบนัส)

V. บัญชีไม่เคลื่อนไหว

 1. ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2014 ROYAL ELEPHANT CASINO จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีทั้งหมดที่อยู่ใน "สถานะที่ไม่ใช้งาน" เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง (อย่างน้อย 365 วัน) การดำเนินการเฉพาะเจาะจงจะอธิบายไว้ด้านล่าง ในช่วงเวลาใดๆ ที่ถือว่าเป็น "สถานะที่ไม่ใช้งาน" บัญชีนี้จะไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้: (i) การฝากเงินที่ประสบความสำเร็จ (ii) การเดิมพันกีฬาหรือการเงิน; หรือ (iii) เข้าร่วมในวิดีโอสด ล็อตเตอร์รี่ หรือวิดีโอเกมต่างๆ
  • (a.) เมื่อบัญชีของคุณอยู่ใน "สถานะที่ไม่ใช้งาน" อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 365 วัน บัญชีของคุณจะถือว่าเป็น "บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว" บัญชีจะถูกปิดและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ หากยอดบัญชีของคุณเท่ากับ 0
  • (b.) หากบัญชีของคุณเป็น "บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว" และยังมียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี ROYAL ELEPHANT CASINO จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ (หรือได้รับการอัพเดตในภายหลัง)
  • (c.) หากมีการพยายามติดต่อคุณและบัญชียังคงอยู่ในสถานะ "ไม่เคลื่อนไหว" หลังจากที่คุณได้รับการติดต่อ 28วัน ROYAL ELEPHANT CASINO ใหม่จะหักเงิน £2 (หรือเทียบเท่า) ต่อเดือน จากบัญชีของคุณ หรือ 5% ของยอดเงินของคุณในขณะที่บัญชีของคุณยังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
  • (d.) ค่าธรรมเนียมจะจัดการคำนวณตามเงื่อนไขข้อ (c) และจะถูกเรียกเก็บในทุกๆ 28วัน หลังจากที่หมดอายุลงอย่างเป็นทางการแล้ว และจะเรียกเก็บทุกๆ 28วัน: (i) หลังจากที่ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณกลายเป็นศูนย์แล้ว การเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลจะถูกระงับและบัญชีจะถูกปิดทันที หรือ (ii) เว้นแต่กรณีที่เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลอีกต่อไป
 2. ค่าธรรมเนียมจะจัดการคำนวณตามเงื่อนไขข้อ (c) และจะถูกเรียกเก็บในทุกๆ 28วัน หลังจากที่หมดอายุลงอย่างเป็นทางการแล้ว และจะเรียกเก็บทุกๆ 28วัน: (i) หลังจากที่ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณกลายเป็นศูนย์แล้วระบบจะยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและบัญชีจะถูกปิดทันที หรือ (ii) เว้นแต่กรณีที่เปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลอีกต่อไป

B. ยอดเงินของคุณ

I. ฝากเงินและเดิมพัน

 1. ลูกค้าสามารถเดิมพันได้เฉพาะเงินที่ได้รับการหักล้างในบัญชีเท่านั้น หากมีปัญหายอดเงินไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องฝากเงินก่อนเดิมพันหรือเข้าร่วมในเกมนั้นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน กรุณาดูในส่วนของ การฝาก/ถอน
 2. คุณควรฝากเงินโดยบัญชีของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางเดิมพันบนเว็บไซต์ หากเราสงสัยหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเงินฝากของคุณไม่ใช่เพื่อการเดิมพัน เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือปิดบัญชีของคุณ ในกรณีเช่นนี้เราจะรายงานเรื่องต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ถ้าเราล้มละลาย ลูกค้าทั้งหมดที่ได้ฝากเงินกับบริษัทจะได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากเงินฝากของลูกค้าจะถูกฝากไว้ในบัญชีที่กำหนดผ่านทางธนาคารของเรา ซึ่งมีการแยกและแตกต่างจากบัญชีของบริษัท เงินฝากในบัญชีของลูกค้าจะไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยใดๆ
 4. พนักงาน ROYAL ELEPHANT CASINO ไม่สามารถให้บริการเบิกเงินเกินจำนวนเงินฝากในบัญชีแก่ลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถเดิมพันได้เฉพาะในกรณีที่มีเงินทุนเพียงพอ ROYAL ELEPHANT CASINO มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดิมพันที่ได้รับการยอมรับโดยไม่เจตนาแม้ว่าจะมีเงินไม่เพียงพอในบัญชีก็ตาม หาก ROYAL ELEPHANT CASINO เพิ่มยอดเงินเข้าบัญชีลูกค้าผิดพลาด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เราทราบทันที โดย ROYAL ELEPHANT CASINO จะหักเงินทุนดังกล่าวออกโดยแบบการปรับปรุงบัญชี
 5. เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น อย่างเช่น ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้มีสกุลเงินหยวนเป็นหน่วยสกุลเงิน หากการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอัตรา การแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนกลางที่เผยแพร่ใน British Financial Times ตัวเลือกสกุลเงินที่ให้ไว้ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของข้อตกลงและกติกา
 6. เมื่อเลือกสกุลเงินแล้ว เงินฝาก เดิมพัน และเงินรางวัลของลูกค้าจะต้องเป็นไปตามสกุลเงินที่เลือก กรุณาติดต่อเราหากต้องการเปลี่ยนสกุลเงินที่คุณจะใช้
 7. คุณสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเราได้เฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันผ่านทางเว็บไซต์ (เรียกว่า "วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต") ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้ (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรหรือการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอื่นๆ) หาก ROYAL ELEPHANT CASINO พิจารณาว่าคุณกำลังใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต) ROYAL ELEPHANT CASINO มีสิทธิ์ปิดหรือระงับบัญชีของคุณ และคุณจะถูก:
  • (a.) ดำเนินการเรียกร้องใดๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าว และ
  • (b.) ROYAL ELEPHANT CASINO สามารถขอรับค่าชดใช้ได้สำหรับการเรียกร้องดังกล่าว
 8. นอกจากนี้ ROYAL ELEPHANT CASINO มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเก็บเงินใดๆ หรือทั้งหมดที่ได้รับหรือได้มีการนำมาผ่านการใช้บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็น "การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต" (รวมถึงกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต)

II. การถอนเงิน

 1. เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้การถอนเงินทั้งหมดจะถูกตีกลับไปยังบัญชีเงินฝาก และการถอนเงินจะถูกจ่ายเฉพาะผู้ถือบัญชีที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 2. สำหรับวิธีการชำระเงินส่วนใหญ่ตราบเท่าที่บัญชีการเดิมพันของคุณมียอดเพียงพอ คุณสามารถดำเนินการได้โดยคลิกที่เว็บไซต์หัวข้อ "ถอนเงิน" แม้ว่าจะไม่มีกำหนดยอดถอนเงินสูงสุดต่อวัน แต่การถอนเงินเกินกว่า 1 ล้านหยวนหรือเทียบเท่า จะต้องมีการทำรายการถอนแยกต่างหาก หากคุณต้องการทราบรายละเอียดของแต่ละวิธีการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบได้ที่การฝาก/ถอน
 3. หากลูกค้าถอนเงิน และยอดเงินฝากไม่ได้มีการเดิมพันเต็มจำนวน ROYAL ELEPHANT CASINO จะสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการฝากเงินหากจำเป็น อย่างเช่นจะหักค่าบริการจากยอดถอนเงิน
 4. ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานการซื้อบัตรกำนัลก่อนดำเนินการถอนเงินหากลูกค้าฝากเงินผ่านบริษัท หรือใช้วิธีการฝากเงินโดยบุคคลที่สาม ในระหว่างการถอนเงินหากจำนวนเงินฝากสะสมไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับการฝากเงิน หรือมีหลักฐานแสดงการเดิมพัน (ไม่คำนึงถึงผล) ที่สามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับผลกำไร หรือเดิมพันทั้งหมดมีความเสี่ยงต่ำ

III. อื่นๆ

 1. หากเราต้องชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากบัญชีของคุณ เราจะขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับคุณ
 2. เราอาจใช้ยอดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ เพื่อชดเชยหนี้สินของคุณให้กับบริษัทใดๆ ที่ ROYAL ELEPHANT CASINO
 3. เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการชำระเงินภาษี ค่าปรับ หรือยอดเงินในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายกำหนด
 4. การพนันทางอินเทอร์เน็ตอาจผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ หากเหตุการณ์เป็นจริงคุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรชำระเงินของคุณเพื่อทำธุรกรรม อย่างไรก็ตามการเดิมพันใดๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลดังกล่าว (ทั้งชนะและแพ้) จะยังถือเป็นจริง

C. ขั้นตอนการเดิมพัน

I. เดิมพัน

 1. ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดหรือบางส่วน การเดิมพันทั้งหมดเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
 2. ทางเราจะยอมรับเฉพาะที่เดิมพันออนไลน์ (รวมถึงการเดิมพันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือ) หรือการเดิมพันทางโทรศัพท์ การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพันอื่น ๆ (จดหมาย, อีเมล, แฟกซ์ และอื่นๆ) จะไม่ได้รับการยอมรับ หากเราได้รับเดิมพันดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันชนะหรือแพ้
 3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบรายละเอียดการเดิมพันนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการเดิมพันถูกต้อง และเมื่อลูกค้ายืนยันการเดิมพันแล้วนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดิมพันได้ ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใดๆ ที่ได้วางเดิมพันไว้
 4. การเดิมพันจะได้รับการดำเนินการตามลำดับ

II. การยืนยันการเดิมพัน

 1. การเดิมพันจะไม่ได้รับการยืนยันหากบัญชีของคุณมียอดเงินไม่เพียงพอ
 2. เมื่อวางเดิมพันผ่านทางโทรศัพท์ "การยืนยันการเดิมพัน" จะถูกต้องสำหรับนักพนัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจรายละเอียดการเดิมพันอีกครั้งแล้วเสร็จ และยืนยันกับลูกค้าว่าการเดิมพันประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับแล้ว
 3. หลังจากได้รับรหัสธุรกรรมการเดิมพันแล้วนั้นจึงจะถือว่าการเดิมพันของลูกค้าสมบูรณ์ เมื่อเดิมพันผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ รหัสธุรกรรมจะปรากฏบนหน้าจอ หากคุณไม่แน่ใจว่าการเดิมพันสมบูรณ์หรือไม่ กรุณาคลิกรายการเดิมพันที่ยังไม่ได้รับการชำระเพื่อดูรายชื่อการเดิมพันหรือติดต่อเรา
 4. อย่างไรก็ตามการเดิมพันดังกล่าวข้างต้น หากมีการเดิมพันผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตการเดิมพันจะมีผลจนกว่าเราจะได้รับเงินเต็มจำนวน หากเราไม่ได้รับการชำระเงินก่อนเหตุการณ์เริ่มต้นเดิมพันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 5. หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและมีข้อพิพาททั้งลูกค้าและ ROYAL ELEPHANT CASINO, ROYAL ELEPHANT CASINO จะยึดตามฐานข้อมูลการทำธุรกรรมเป็นเกณฑ์สุดท้าย

III. โปรโมชั่น

 1. สำหรับลูกค้าแต่ละท่าน ประกอบด้วย ครอบครัว, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, บัญชีธนาคาร (เช่นบัตรเดบิต/เครดิตการ์ด บัญชี neteller ฯลฯ), โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกัน, ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด, รวมถึงแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน (เช่นในห้องสมุดสาธารณะหรือที่ทำงาน) จะสามารถรับข้อเสนอจากบริษัทได้เพียงอย่างเดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนผลประโยชน์ทั้งหมดจากข้อเสนอของเรา จากลูกค้าทั้งหมดหรือกลุ่มลูกค้า และข้อเสนอจะใช้ได้กับลูกค้า ROYAL ELEPHANT CASINO ที่ทำการฝากเงินแล้วเท่านั้น
 2. หากมีการละเมิดข้อกำหนดในข้อเสนอหรือในโปรโมชั่น หรือมีหลักฐานแสดงการเดิมพันโดยลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้า ที่มีต่อไปนี้: โบนัสเงินฝาก, โบนัสพิเศษ, โบนัสฟรี, การเดิมพันแบบความเสี่ยงสูงหรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนโบนัสสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องดังกล่าวและเรามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการรับชำระการเดิมพันตามอัตราเดิมพันที่ถูกต้อง, ยกเลิกการเดิมพันฟรีและการเดิมพันที่ไม่มีความเสี่ยง หรือยกเลิกการเดิมพันที่ทำโดยใช้เงินโบนัส นอกจากนี้ ROYAL ELEPHANT CASINO มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า (วงเงินสูงสุดเท่ากับโบนัสเงินฝาก, เดิมพันฟรี, เดิมพันที่ไม่มีความเสี่ยงหรือการจ่ายเงินเพิ่ม) เพื่อชดเชยเป็นค่าใช้จ่าย ก่อนที่จะเพิ่มโบนัส, เดิมพันฟรี, เดิมพันที่ไม่มีความเสี่ยง หรือเสนอที่ให้กับบัญชีลูกค้า, ROYAL ELEPHANT CASINO จะรักษาสิทธิโดยการร้องขอให้ลูกค้าแสดงเอกสารประจำตัวที่เพียงพอและถูกต้อง
 3. ทุกการเดิมพันที่มีการเดิมพันต่ำกว่า 1/2 จะไม่ถูกนับเป็นยอดหมุนเวียนที่ต้องการ ข้อเสนอทั้งหมดของ ROYAL ELEPHANT CASINO มีเพื่อผู้เล่นที่เข้าร่วมเดิมพันเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และ ROYAL ELEPHANT CASINO จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างเคร่งครัดในการจำกัดการเข้าร่วมของผู้เล่นในทุกๆข้อเสนอ
 4. ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อเสนอหรือยกเลิกข้อเสนอของลูกค้า แต่เพียงผู้เดียว

IV. การชำระและการจ่ายเงิน

 1. การเดิมพันทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดิมพัน (รวมถึงเงินรางวัลสูงสุด) ที่ระบุไว้ในภาคผนวกข้อ 2 ของเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
 2. ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดิมพันราคาแฮนดิแคปเมื่อใดก็ได้ และ/หรือ ยกเลิกการเดิมพัน เมื่อราคาแฮนดิแคปถูกระงับ ระบบจะปฏิเสธที่จะรับการเดิมพันทั้งหมดสำหรับราคาแฮนดิแคป ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดเปิดรูปแบบเกมการแข่งขัน โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 3. การคำนวณ "ผลตอบแทน" ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โดยการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามอัตราการเดิมพันและยอดเงินการเดิมพันที่ได้รับการยอมรับ หากเลือกเดิมพันแบบมัลติเพิลจะถูกยกเลิก จำนวน "ผลตอบแทน" จะลดลงตามลำดับ
 4. หากรายการเดิมพันในการเดิมพันแบบมัลติเพิลของลูกค้า และมีผู้เล่นถอนตัวออกจากเกมหรือรายการเดิมพันถูกยกเลิก การเดิมพันแบบมัลติเพิลจะถูกคำนวณด้วยการเดิมพันที่เหลือ
 5. เงินเดิมพันทั้งหมดจะถูกเพิ่มลงในยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ ยอดเงิน/โบนัสใดๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าบัญชีของลูกค้าเนื่องจากข้อผิดพลาดไม่สมควรใช้งาน ROYAL ELEPHANT CASINO มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกธุรกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินดังกล่าว และ/หรือทำการถอน และ/หรือทำรายการย้อนหลังจากบัญชีของคุณเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 6. เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ ROYAL ELEPHANT CASINO จะสงวนสิทธิ์ในการระงับเงินและประกาศการเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง เมื่อ: (i) ระดับความเป็นธรรมและความเป็นธรรมของการแข่งขันถูกตั้งคำถาม (ii) อัตราต่อรองหรือราคาพลูถูกจัดการ; หรือ (iii) การแข่งขันไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้ หลักฐานสำหรับสถานการณ์ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนหรือรูปแบบของการเดิมพันที่ทำผ่านช่องทางการเดิมพันของเราหรือทั้งหมด การตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบกฎระเบียบเกมกีฬา (ถ้ามี) จะเป็นการตัดสินใจที่สิ้นสุด หากลูกค้าได้รับเงินแบบล่วงหน้า(advanced) จาก ROYAL ELEPHANT CASINO ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักยอดเงินก่อนที่จะชำระเงินให้กับลูกค้า
 7. หากมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีชุดการเดิมพันที่มีตัวเลือกเดียวกัน กับบุคคลเดียวกันหรือกลุ่มคนเดียวกัน ROYAL ELEPHANT CASINO มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดิมพันหรือหักเงินผลตอบแทนตามภายหลัง ตรวจสอบ
 8. สำหรับการแข่งขันที่ไม่ได้ประกาศเวลาเริ่มต้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ วันที่เปิดการแข่งขันจะถือเป็นเวลาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ หากไม่มีเหตุผลใดๆ ในการเดิมพันหลังจากกิจกรรมหรือเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้น (ยกเว้นการเดิมพันบอลสดบนเว็บไซต์) และได้รับการยอมรับโดยไม่ตั้งใจตราบเท่าที่ผลการแข่งขันรอบสุดท้ายยังไม่ได้รับการประกาศ และไม่มีผู้เล่น/ทีมใดที่มีโอกาสเป็นผู้นำ (เช่นการให้คะแนนฝ่ายตรงข้าม,ได้รับการตัดสินให้ออกจากเกม ฯลฯ) การเดิมพันจะถือว่าถูกต้อง หากผลของการแข่งขันได้รับทราบโดยไม่คำนึงถึงการชนะหรือแพ้ ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน หากมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเวลาเดิมพัน จะมีการประมวลผลตามบันทึกในการทำธุรกรรม เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทั้งหมดและ/หรือ พนักงาน ROYAL ELEPHANT CASINO อยู่ในเวลา UK
 9. In-play bowls betting - หากเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการเดิมพันนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการประกาศเริ่มกิจกรรม/เหตการณ์ หรือหลังจากที่ผู้เล่นหรือทีมที่เลือกเป็นผู้นำ (เช่นการให้คะแนนฝ่ายตรงข้าม,ได้รับการตัดสินให้ออกจากเกม ฯลฯ) โดยไม่คำนึงว่าจะชนะหรือแพ้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน
 10. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราไม่สามารถยืนยันผลเฉพาะของแฮนดิแคปได้ (เช่น: แพ้เดิมพันด้วยภาพสด) การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่การเดิมพันจะได้รับการตัดสินแล้ว
 11. หากข้อปฏิบัติของลูกค้าไม่ชัดเจน ROYAL ELEPHANT CASINO มีสิทธิ์ที่จะแบ่งจำนวนเงินเดิมพันในผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ หากไม่สามารถแบ่งออกได้ ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันทั้งหมด ในสถานการณ์เช่นนี้ การตัดสินใจของ ROYAL ELEPHANT CASINO จะถือเป็นการตัดสินสิ้นสุด

D. การใช้งานเว็บไซต์

I. ข้อมูลและเนื้อหา

 1. ข้อมูลที่เสนอโดยเว็บไซต์ (รวมถึง ผล, สถิติข้อมูล, กีฬา, และรายชื่อการแข่งขัน, ราคาและข้อมูลการเดิมพัน) เป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้ตีพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวซ้ำหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เราไม่สามารถให้การรับประกันใดๆได้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลดังกล่าว ในความถูกต้องหรือในการใช้ข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถถือเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำได้ หรือข้อเสนอให้แก่ลูกค้าเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น คุณไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลนี้ทั้งหมดในระหว่างการเดิมพันได้และความเสี่ยงในการเดิมพันถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

II. อุปกรณ์ของคุณ

 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีผลกับประสิทธิภาพกับการใช้งาน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ ROYAL ELEPHANT CASINO ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยไม่ผิดพลาด หรือการให้บริการของ ROYAL ELEPHANT CASINO จะไม่ถูกรบกวน ความล้มเหลวหรือปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ของคุณเอง หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเครือข่าย/การสื่อสาร (ตัวอย่างเช่น: คุณไม่สามารถเดิมพันหรือไม่สามารถดูหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้) ROYAL ELEPHANT CASINO จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. สำหรับลูกค้าที่ใช้ "รูปแบบมือถือ ROYAL ELEPHANT CASINO" (รวมถึงซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด) เพื่อเดิมพัน ROYAL ELEPHANT CASINO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อมูลที่สูญหายบนโทรศัพท์มือถือที่เกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ของลูกค้าและจะไม่รับผิดชอบต่อการโทร, ข้อมูลม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้ซอฟต์แวร์

III. เงื่อนไขของการใช้

 1. ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของ ROYAL ELEPHANT CASINO เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันกีฬาและ/หรือผลิตภัณฑ์เกมเท่านั้น
 2. คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย, หมิ่นประมาท, หยาบโลน, ข่มขู่, หรือทำให้เสียชื่อเสียง (ตามที่ระบุโดย ROYAL ELEPHANT CASINO) และเมื่อใช้งานเว็บไซต์จะไม่มีการใช้เนื้อหาเพื่อ, หลอกลวง, ทุจริต, หรือการประพฤติมิชอบตามที่ ROYAL ELEPHANT CASINO ได้ระบุไว้
 3. หากลูกค้ามีการฉ้อโกง ทุจริตหรือผิดกฎหมายเมื่อใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของ ROYAL ELEPHANT CASINO, ROYAL ELEPHANT CASINO จะอ้างถึงบทลงโทษทางอาญาและตามกฎหมายทั้งหมด ROYAL ELEPHANT CASINO จะระงับยอดเงินของลูกค้าที่อยู่ในหมวดนี้ การเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวง การกระทำที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายของลูกค้า (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 ส่วน B ข้างต้น) จะต้องเป็นไปตามความรับผิดชอบของลูกค้าและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยตามที่กำหนดแก่ ROYAL ELEPHANT CASINO

IV. ซอฟต์แวร์และปัญหาทางเทคนิค

 1. เพื่อให้สามารถเดิมพันบางรายการในเว็บไซต์ได้ คุณอาจต้องดาวน์โหลดบางซอฟต์แวร์ (เช่น ดาวน์โหลด Flash Player เพื่อเดิมพันคาสิโน) นอกจากนี้บริษัทซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจะร้องขอให้คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์นั้น หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ROYAL ELEPHANT CASINO จะไม่รับผิดชอบใดๆที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
 2. คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดให้ เพื่อให้คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือทั้งหมดที่ให้ไว้กับคุณผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 3. เรายินยอมให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดได้ และไม่สามารถถ่ายโอน, ไม่ผูกขาด, ซึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะบนเว็บไซต์ (รวมถึงคาสิโนออนไลน์)
  • (a) ห้ามมิให้: (i) ติดตั้งหรือลงซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ทำให้ซอฟต์แวร์ถูกใช้ผ่านรูปแบบอื่นๆ หรือกระดานข่าว, บริการออนไลน์ หรือการติดต่อทางไกล, หรือโยงเครือข่ายไปยังบุคคลอื่นๆ; (ii) กระจาย, เช่า, ให้เช่า, ออกใบอนุญาตซ้อน, ทำสำเนา, ถ่ายโอน, ส่งต่อหรือทำให้คนอื่นได้ใช้ซอฟต์แวร์ หรือออกใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้); (iii) สร้างหรือจัดเตรียมในกรณีใดๆที่ข้ามระบบรักษาความปลอดภัย ROYAL ELEPHANT CASINO (รวมถึงปราศจากขีดจำกัด, การเลียนแบบ) ผ่านซอฟต์แวร์ที่อาจถูกใช้โดยบุคคลอื่น เพื่อแปลง, เปลี่ยนโครงสร้างทางวิศวะ, เรียงเรียงใหม่, รวมรวมใหม่, แก้ไข, ค้นหา, สร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานจากซอฟต์แวร์บางส่วน หรือทั้งหมด และ/หรือ รหัสต้นตอของซอฟต์แวร์ หรือ (iv) ทำสำเนา, แก้ไข, แปลง หรือสร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมด (รวมทั้งได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในมาตรา 296A (1) หรือ 50 (B) 2 แห่งCopyright, Design and Patent Act 1988), คุณจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ (a) เปลี่ยนโครงสร้างทางวิศวะ, เรียงเรียงใหม่, รวมรวมใหม่, แก้ไข, ค้นหา, สร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานจากซอฟต์แวร์บางส่วน หรือทั้งหมด และ/หรือ รหัสต้นตอของซอฟต์แวร์; หรือ (b) ทำสำเนา, แก้ไข, แปลง หรือสร้างงานย่อยที่ใช้รากฐานบนเอกสารผู้ใช้ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
  • (b) คุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์สำหรับ ROYAL ELEPHANT CASINO หรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์") ยังคงมีกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซอฟต์แวร์และเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้งานที่ ROYAL ELEPHANT CASINO เป็นทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ซอฟท์แวร์ของคุณไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
  • (c) การให้บริการซอฟต์แวร์ต้องเป็นไปตามหลักการ "สถานะเดิม" โดยไม่มีการรับประกันสภาพสัญญาหรือการเป็นตัวแทนไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ROYAL ELEPHANT CASINO ไม่รวมในเงื่อนไขและการรับประกันโดยนัย (รวมถึงการค้าการรับประกันและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ) ROYAL ELEPHANT CASINO ไม่รับประกันสิ่งต่อไปนี้: (i) ซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของคุณ
  • (d) ในกรณีที่มีการสื่อสารหรือระบบล้มเหลวที่เกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีหรือสมรรถภาพหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ ROYAL ELEPHANT CASINO และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับความล้มเหลวดังกล่าว ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากเว็บไซต์ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวและดำเนินการแก้ไขความล้มเหลวดังกล่าว
  • (e) คุณยอมรับและรับทราบการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ROYAL ELEPHANT CASINO ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการดาวน์โหลดและใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง ROYAL ELEPHANT CASINO จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อคุณหรือบุคคลที่สาม สำหรับการยอมรับและ/หรือการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ
  • (f) ซอฟต์แวร์อาจมีข้อมูลที่เป็นความลับและมีความสำคัญต่อผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ และ/หรือ ROYAL ELEPHANT CASINO
 4. แม้ว่า ROYAL ELEPHANT CASINO จะรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ ROYAL ELEPHANT CASINO จะไม่รับผิดชอบหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ปรับปรุง ระงับหรือยกเลิกเว็บไซต์สำหรับเนื้อหา, บริการหรือผลิตภัณฑ์ (รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ)
 5. คุณไม่ละเมิดเว็บไซต์โดยการปล่อย viruses, Trojans, worms, logic bombs, หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายทางเทคนิคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณไม่สามารถเข้าถึงและแทรกแซง ความเสียหายหรือรบกวนส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือ อุปกรณ์, เครือข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหาเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือใช้งาน คุณไม่สามารถใช้การโจมตีการให้บริการแบบกระจายเพื่อโจมตีเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีในการให้บริการโดยไวรัสหรือที่อาจเป็นอันตรายต่อเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งอาจส่งผลต่อคอมพิวเตอร์, ข้อมูลโปรแกรม, เนื้อหา ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณในขณะที่คุณใช้ไซต์หรือลิงค์ ที่ไปยังเว็บไซต์ได้เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหา)

V. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

 1. ROYAL ELEPHANT CASINO ได้รับฟีดข้อมูลความคิดเห็นและเนื้อหาจากซัพพลายเออร์จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคคลที่สามบางรายอาจจะกำหนดให้คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมเพื่อใช้ผล การแสดงความคิดเห็นและเนื้อหา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ อย่าใช้ฟีด ความคิดเห็นและเนื้อหา
 2. ROYAL ELEPHANT CASINO จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมความคิดเห็นและเนื้อหาของบุคคลที่สาม
 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับ Racing UK Contributions จะมีการระบุไว้ในภาคผนวก 3 ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 4. ROYAL ELEPHANT CASINO ไม่อนุญาตให้พนักงานบริษัทในเครือ หรือพันธมิตร หรือพันธมิตรอื่นๆกับผู้ให้บริการที่สาม (ตามที่ ROYAL ELEPHANT CASINO กำหนด) เพื่อให้ผู้ให้บริการรายอื่นเข้าร่วมใน ROYAL ELEPHANT CASINO บริการแฮนดิแคปหรือการแข่งขัน หากการเดิมพันดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ROYAL ELEPHANT CASINO จะยกเลิกการเดิมพันตามที่เห็นสมควร
 5. หากเว็บไซต์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่รู้จัก ลิงก์เหล่านี้ (ถ้ามี) จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

VI. ข้อผิดพลาด

 1. ROYAL ELEPHANT CASINO ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน รวมถึง: (i) ROYAL ELEPHANT CASINO แสดงอัตราเดิมพัน / คะแนน / คะแนนรวม / จำนวนเงินเดิมพันที่ผิดพลาด (ii) ROYAL ELEPHANT CASINO ยอมรับการเดิมพันหลังจากปิดหรือระงับการเดิมพันของแฮนดิแคป; (iii) ROYAL ELEPHANT CASINO คำนวณผิดพลาดหรือชำระจำนวนเงินแล้ว; หรือ (iv) ข้อผิดพลาดใดๆ ในเครื่อง random number generator หรือแบบฟอร์มการชำระเงินที่รวมหรือใช้ในเกมหรือผลิตภัณฑ์
 2. ราคาไม่ถูกต้อง - ก่อนเริ่มการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขันหรือหลังการแข่งขัน หากมีข้อผิดพลาดชัดเจน การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผล และจะตัดสินตามอัตราเดิมพันกับ ROYAL ELEPHANT CASINO เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาเดิมพัน หากอัตราต่อรองที่ปรับเปลี่ยนมีค่าน้อยกว่า 1.001 การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
  หากมีเวลาเพียงพอก่อนการแข่งขันเริ่ม ROYAL ELEPHANT CASINO จะพยายามติดต่อลูกค้าและใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกการเดิมพัน
 3. คำนวณผิดพลาด / การเดิมพัน / spread / แฮนดิแคป / คะแนนรวม / ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น ระหว่างหรือหลังการแข่งขัน หากมีข้อผิดพลาดที่แสดงชัดเจน การเดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่าถูกต้อง และจะตัดสินภายหลังการเปลี่ยนแปลง, การเดิมพัน, spread, แฮนดิแคป หรือคะแนนรวมทั้งหมดโดยได้การกำหนดโดย ROYAL ELEPHANT CASINO และมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
  • i) หากมีการปรับราคาน้อยกว่า 1.001 การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
  • ii) การเดิมพันที่เกิดขึ้นกับการ Count, Betting, Spread, Handicap หรือ handicap ทั้งหมด หากผลการแข่งขันเป็นทีทราบในขณะที่วางเดิมพัน ดังนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
 4. "สิ้นสุดการเดิมพัน" ยอดเงินไม่ถูกต้อง - ก่อนการแข่งขันเริ่มหรือกำลังดำเนินการหรือหลังการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่ถูกปิดโดยลูกค้า แต่จำนวนเงิน "สิ้นสุดการเดิมพัน" ไม่ถูกต้อง และจะถูกตัดสินใหม่ตามจำนวนที่ถูกต้อง ยกเว้นผลที่ชัดเจนของการเดิมพัน การเดิมพันดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
 5. หากมีเวลาเพียงพอก่อนการแข่งขันเริ่ม ROYAL ELEPHANT CASINO จะพยายามติดต่อลูกค้าและอนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกการเดิมพันดังกล่าว
 6. การแข่งขันไม่ถูกต้อง - หากมีการรายงานผู้เล่นหรือทีมไม่ถูกต้องในการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร
 7. ผู้เล่นที่ไม่ถูกต้อง - หากมีการแจ้งว่ามีผู้เล่นผิดพลาดในการแข่งขันหรือการแข่งขันใดๆ การเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นจะกลายเป็นโมฆะ การเดิมพันกับผู้เล่นรายอื่นอาจถือเป็นโมฆะด้วยและ ROYAL ELEPHANT CASINO จะใช้ดุลพินิจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวในประเด็นดังกล่าว
 8. การเดิมพันล่าช้า - ด้วยเหตุผลใดๆ การแข่งขันล่วงหน้าจะได้รับการยอมรับโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากเริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขัน การเดิมพันที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตัดสินดังต่อไปนี้:
  • i) หากการแข่งขันและแฮนดิแคปรวมถึงการเดิมพันระหว่างการแข่งขัน ดังนั้นการเดิมพันจะตั้งให้วางเดิมพันที่อัตราต่อรองหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในการเดิมพัน (หากราคาที่ปรับเปลี่ยนน้อยกว่า 1.001 การเดิมพันจะถูกนับเป็นโมฆะ) เว้นแต่ผลการแข่งขันจะชัดเจน การเดิมพันในกรณีนี้จึงจะถือเป็นโมฆะ
  • ii) หากการแข่งขันหรือแฮนดิแคปไม่รวมถึงการเดิมพันระหว่างการแข่งขัน ตราบเท่าที่ผู้แข่งขันหรือทีมที่เลือกไม่ได้รับผลประโยชน์เกิดไป (เช่น ให้คะแนนฝ่ายตรงข้าม ได้รับการตัดสินให้ออกจากเกม ฯลฯ) การเดิมพันดังกล่าวจะยังคงถูกต้อง แต่ถ้ามีข้อได้เปรียบที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงชนะหรือแพ้ ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันทั้งหมด การแข่งขันใดที่มีการเดิมพันที่ชัดเจน (รวมทั้งการเดิมพันใระหว่างการแข่งขัน) จะถือเป็นโมฆะ
 9. ข้อผิดพลาดที่ชัดเจน - เงินรางวัลสูงสุด - หากมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนในการเดิมพันหรืออัตราต่อรองหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ว่าเงินรางวัลเดิมที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่า ¥10,000 โดยเงินรางวัลสูงสุดที่เดิมพันสามารถชนะได้คือ ¥10,000 หากน้อยกว่านี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ จำนวนเงินรางวัลสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการเดิมพันที่เกิดขึ้น จะเท่ากับ "เงินรางวัล" ที่คาดว่าจะได้มากที่สุดสำหรับการเดิมพันที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่เกินจากจำนวนเงินเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

IV. อื่นๆ

 1. ROYAL ELEPHANT CASINO ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ROYAL ELEPHANT CASINO จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ หากพบว่ามีการใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์
 2. ในเขตพื้นที่อำนาจศาลบางแห่ง ROYAL ELEPHANT CASINO ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด การเข้าถึงทุกส่วนหรือบางส่วนของเว็บไซต์
 3. ROYAL ELEPHANT CASINO อาจให้บริการไม่ได้เนื่องจากการปิดปรับปรุงรักษาระบบ
 4. ส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออาจจะทั้งหมดของเว็บไซต์อาจจะใช้งานไม่ได้ เนื่องจากการปิดปรับปรุงรักษา และ/หรือ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา
X
ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Anti-hijacking (สำหรับระบบ windows เท่านั้น)
คำแนะนำสำหรับการใช้งาน: คลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ฟอร์แมท BAT หลังจากดาวน์โหลดโดยแสดง เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ *** จัดลำดับความสำคัญของ Google DNS

password_expired_update

用户名

请确认您的用户名,如不正确请联系在线客服协助

新密码

ความยาวของรหัสผ่านต้องอยู่ระหว่าง 6-16 ตัวอักษร และต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

确认新密码

确认密码与密码不正确,请重新输入

绑定的银行卡后6位

银行卡后6位核实不正确,请重新输入

password_expiredpassword_expired_cs